Štátna
filharmónia
Košice

ABONENTKY na jubilejnú
50. koncertnú sezónu!

3. - 27. september 2018


Abonentku - cenovo výhodný vstup na koncerty ŠfK si môžete zakúpiť v pokladnici ŠfK

.

Moderovaný koncert s Rádiom Devín

14. október 2018 o 19:00  


Koncert v rámci Mesiaca Slovensko-českej vzájomnosti a projektu "Rádio Devín na cestách"

50. výročie založenia ŠfK!
Slávnostný koncert

24. október 2018 o 19:00, Dom umenia


Slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia založenia Štátnej filharmónie Košice

48. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 2018

18 . september 2018 - 4. október 2018


Organové recitály domácich i zahraničných umelcov v šiestich mestách regiónu

KALENDÁR Koncertná sezóna 2018/2019


Koncerty A cyklu / Koncerty B cyklu / Mimoriadne koncerty / Medzinárodný organový festival Ivana Sokola / Ars nova /  Košická hudobná jar / Koncert pre mládež / Verejné generálky / Literárno-hudobné večery / Stretnutia s hudbou / Koncerty v zahrančí

Partneri:

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Partneri:

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Partneri:

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny